iconİşte Suit Çerez Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 03.06.2024

Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. ’nin (Kısaca “İşte Suit” ya da “LifecellBulut ” olarak anılacaktır.) sahibi olduğu istesuit.com internet sitesini ziyaretiniz esnasında kullanılabilecek çerezler ve benzeri teknolojiler (hep birlikte “çerez” olarak anılacaktır) hakkında bilgi vermek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber uyarınca İşte Suit Çerez Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

İşte Suit Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve Gerekli Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilirsiniz. Yine bu panel üzerinden tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir çerez genellikle; alındığı internet sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayısal değeri içerir. Çerezler, tarayıcı oturumunuz sırasında veya internet sitemize ya da mobil uygulamamıza yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydeder. İnternet sitemizi veya mobil uygulamamızı tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar sizin kolaylığınız için otomatik olarak yüklenmektedir. Çerezler,istesuit.cominternet sitesini veya mobil uygulamasını her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza gerek kalmaması avantajını sunmaktadır.

ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR?

Çerezler, internet sayfaları arasında etkin bir şekilde geçiş yapmanızı sağlamak; internet sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak; tekliflerimizi, internetteki görünürlüğümüzü ve reklamları içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek; genel olarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve iyileştirmek; internet sitelerimiz için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek ve internet sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra, çerezler; hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek ve/veya gelecekte internet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir.

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

Çerez yönetimi bakımından:

 • Birinci Taraf Çerezleri:Doğrudan ziyaret ettiğiniz internet sitesi yani tarayıcınızın adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilen çerez türüdür.

 • Üçüncü Taraf Çerezleri:İş birliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezler üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır.

Kullanım süresi bakımından:

 • Oturum Çerezleri:Sadece tarayıcınız açıkken mevcut olan ve tarayıcınız kapanınca silinen çerez tipidir.

 • Kalıcı Çerezler:Tarayıcınız kapandıktan sonra belirli bir sona erme tarihine kadar kalıcı olan çerez türüdür. Bunlar, tarayıcınızı açıp internette tekrar gezindiğinizde internet siteleri tarafından bilgisayarınızı tanımak için kullanılabilir. Çerez ayarlarınızı değiştirerek, belirlenen süreden önce de silebilirsiniz.

Kullanım amacı bakımından:

 • Zorunlu Çerezler:İnternet sitemizin düzgün şekilde ve eksiksiz çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, bir ürünün alışveriş sepetine eklenmesi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.Fonksiyonel Çerezler:Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

 • Analitik Çerezler:Bu çerezler deneyiminizi iyileştirmek amacıyla internet sayfamızı nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, ziyaret süresi vb.) anlamamızı sağlar.

 • Pazarlama Çerezleri:Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve sizin ilgi alanlarınıza uygun reklamlar gösterebilmek üzere kullanılmaktadır. Ayrıca, aynı reklamların sürekli tekrarlanmasını engelleme ve reklamların düzgün bir şekilde gösterilmesi gibi işlevlerin uygulanmasını sağlar.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması, trafiğin ölçülmesi, bir ürünün alışveriş sepetine eklenmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 51 taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”veya (f) bendi“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”kapsamında işlenmektedir.

Fonksiyonel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Analitik çerezler,deneyiminizi iyileştirmek amacıyla internet sayfamızı nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, ziyaret süresi vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz. Bu çerezlerin üçüncü taraf çerezleri aracılığıyla toplanması halinde kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve sizin ilgi alanlarınıza uygun reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

istesuit.com web sitesi tarafından kullanılan çerezlerin kullanım amacına göre sıralanmış listesi aşağıdaki gibidir:

Çerez Sağlayıcı

Çerez İsmi

Çerez Türü

Açıklama

Saklama Süresi

.tiktok.com

mirror

3rd party.  Tiktok. 

 Tiktok. Advertisement

1 yıl

.tiktok.com

tta_attr_id

3rd party.  Tiktok. 

 Tiktok. Advertisement

1 yıl

.istesuit.com

_ttp

3rd party.  Tiktok. 

 Tiktok. Advertisement

~1 yıl

.tiktok.com

_ttp

3rd party.  Tiktok. 

 Tiktok. Advertisement

~1 yıl

.istesuit.com

_tt_enable_cookie

3rd party.  Tiktok. 

Tiktok. Cookie enable/disable data

~1 yıl

.istesuit.com

_gid

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

1 yıl

.istesuit.com

_gcl_au

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

3 Ay

.istesuit.com

_gat_UA-109282359-50

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

~2 gün

.istesuit.com

_ga_Z8CPBN9JT0

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

~1 yıl

.istesuit.com

_ga_9NFEW29J1W

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

~1 yıl

.istesuit.com

_ga

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

~1 yıl

.istesuit.com

_fbp

3rd party.  Facebook. 

Facebook. Marketing. Store and track visits across websites.

3 Ay

www.google.com

OTZ

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Analysis of Website visitors

1 Ay

.google.com

NID

3rd party.  GoogleAds.

GoogleAds. Marketing. Provide ad delivery or retargeting, store user preferences.

6 ay

.google.com.tr

NID

3rd party.  GoogleAds.

GoogleAds. Marketing. Provide ad delivery or retargeting, store user preferences.

6 ay

.doubleclick.net

IDE

3rd party.  GoogleDoubleClick. 

 GoogleDoubleClick. Marketing. Provide ad delivery or retargeting.

~1 yıl

.google.com

AEC

3rd party.  Google.

 Google. Security

6 ay

.google.com

1P_JAR

3rd party.  GoogleAds. 

GoogleAds. Marketing. Provide ad delivery or retargeting.

~1 yıl

.istesuit.com

SESSION

Geçici çerez

Login sırasında anlık tuttuğumuz session bilgisi. Sayfalar arasında kullanıcı bilgilerini aktarmak için kullanıyoruz.

Oturum sona erince. Max 30 dak.

.istesuit.com

ssoDID

Kalıcı çerez

Device id değerini tutar.

~1 yıl (her loginde uzar, hiç login olunmazsa max 1 yıldır.)

.istesuit.com

ssoSID

Kalıcı çerez

Cihazda açık olan sessionın bilgisini tutar ve ismi cihaz tipine göre;       

       WEB("ssoSID"),

       DESKTOP("ssoDSID"),

       ANDROID("ssoASID"),

       IOS("ssoISID"); 

şeklinde değişir. Hangi cihazda ise o şekilde kaydedilir.

~60 gün

Çerez Sağlayıcı

Çerez İsmi

Çerez Türü

Açıklama

Saklama Süresi

.tiktok.com

mirror

3rd party.  Tiktok. 

 Tiktok. Advertisement

1 yıl

.tiktok.com

tta_attr_id

3rd party.  Tiktok. 

 Tiktok. Advertisement

1 yıl

.istesuit.com

_ttp

3rd party.  Tiktok. 

 Tiktok. Advertisement

~1 yıl

.tiktok.com

_ttp

3rd party.  Tiktok. 

 Tiktok. Advertisement

~1 yıl

.istesuit.com

_tt_enable_cookie

3rd party.  Tiktok. 

Tiktok. Cookie enable/disable data

~1 yıl

.istesuit.com

_gid

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

1 yıl

.istesuit.com

_gcl_au

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

3 Ay

.istesuit.com

_gat_UA-109282359-50

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

~2 gün

.istesuit.com

_ga_Z8CPBN9JT0

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

~1 yıl

.istesuit.com

_ga_9NFEW29J1W

3rd party.  GoogleAnalytics. 

GoogleAnalytics. Statistics

~1 yıl

İLGİLİ KİŞİ HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için, aşağıdaki yöntemlerden biriyle başvuru yapabilirsiniz.

 • LifecellBulut’a daha önce bildirilen ve şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@istesuit.com adresine e-posta göndererek,

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olan yazılı başvurunuzu noter vasıtasıyla veya normal posta yoluyla, “Turkcell/ Lifecell Bulut Çözümleri AŞ. Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek,

 • Lifecell Bulut iletilen başvurularda veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki başvuruların, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olması ve başvurularda özellikle zorunlu bilgilerin bulunması mevzuat gereği olup, zorunlu bilgilerde eksiklik olması durumunda başvurunuz işleme alınmayacaktır.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Çerez kullanımına ilişkin tercihlerinizi, sitemizde karşınıza çıkan çerez yönetim panelinden değiştirebilirsiniz.

Birçok internet tarayıcısı, çerezleri varsayılan ayar olarak kabul etse de tarayıcınızın ayarlar bölümünden çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın yardım ekranına başvurun. Ayrıca sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr&co=GENIE.Platform%3DDesktop

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustu-firefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma

 • Safari: https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

 • Opera:https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Çerezleri reddetmeyi ya da silmeyi seçerseniz, bunun, istesuit.com internet sitesinde bazı özelliklerinin veya hizmetlerinin düzgün şekilde çalışmasını engelleyebileceğini ve bu yüzden İşte Suit uygulaması ve istesuit.com internet sitesindeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayınız. Çerez tercihleriniz, kullandığınız tarayıcı üzerinden yönetildiği için, farklı bir tarayıcı kullandığınızda ya da yeni bir bilgisayar satın aldığınızda reddetme tercihlerinizi de yenilemeniz gerekecektir.

Lifecell Bulut çerezleri Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup, çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.